"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Saturday, November 26, 2016

Windows 10 password/wachtwoord problems. Solved..! *****

 1. Your password is not accepted and the PC is locked.
(wachtwoord niet herkend/geaccepteerd, computer geblokkeerd) 

(Assuming you used the correct password..)
  In most cases the settings for the keyboard language were changed after an update, reboot or restore action, causing you to type different symbols in your password without seeing it.... ! ( click and hold the 'eye' in the password bar, now you can read and verify your text)

 Well, that's an easy fix ! Click the language icon in the bottom/side bar and change that setting...
Done

2. If it keeps changing back, very annoying, go for: 
configuration >> clock language >> change input methods/invoermethoden wijzigen. Done.


3. After a reboot/herstart, restore/hertelpunt or update, the PC 
keeps asking for a password/wachtwoord for your Windows 10 Microsoft account...!
 How to stop that..?

 Open the Start icon with a RIGHT click..!

In menu go for: Run/Uitvoeren


 Type netplwiz >> OK


 and.. unmark the option in Users/Gebruikers.

De 'vink' verwijderen

 Done.4.  Another issue is the accessibility to your e-mail accounts in the multi e-mail box offered by Microsoft. Used to the 'One Drive' function one could expect the mailbox to be open as well, but it doesn't. (geen toegang tot e-mail box /e-mail werkt niet)
It depends on how you signed in..

  When a User/Gebruiker signs in with another account, One Drive will be visible, so is the Mailbox, but..... this box is a download... It's Not updated and there's no option the send or read new mails and you don't get notifications..  

You need to sign in with your Microsoft as well the get access.

Done.


5. Error 0x80070005 and some others numbers as well... This one might show up when you've tried to up-date or restore to an earlier point, and access is denied to run such a program. (Systeemherstel werkt niet, herstelpunt maken gaat niet..). Sometimes a system restore point cannot be created..

  First of all: Don't start downloading all kind of repair programs/Toolkits ..  Quite often it's one of the safe keepers on your PC that causes the problem. Anti-malware-programs, Cleaners and other system-care-downloads are able to block a map or file so changes cannot be made..

  If you are not sure which one caused the trouble you better unable or even uninstall these security and cleaning programs. Keep Windows Defender activated. Download a copy of the deleted, unless you prefer a new installation after you've run the program/restore/up-date you wanted in the first place.. 

Done

6. Black screen, no menu, or rolling cirkel only.  No keyboard function.

 When the PC doesn't start up and there's no windows, you need to interrupt the start from the very first moment you see a production logo and a link in the lower bar. It probably directs you to the F12 key. If that one doesn't give the answer you could try: Alt + F10, where you find reboot options and a trouble shooter..

Done

Sunday, November 20, 2016

Women of Valor. Full movie..


 With Susan Sarandon, Kristy McNichol and Alberta Watson. I'm a medic/POW in this one, captured by the Japanese. We walk the death march of Bataan.
 Filmed on location in the Philippines, 1986. IMDB
 
In one shot with Susan when we get bombed..


Wednesday, November 16, 2016

Cannabis. Roken, verdampen of theezetten..?

  De consumptie

  'Roken is slecht voor je longen' is wel de eerste reactie op het nuttigen van Cannabis/Marijuana d.m.v. een pijp, waterpijp of in een vloei(tje). En daar is niets tegenin te brengen, er zitten nu eenmaal stoffen in rook die de longen aantasten of vervuilen. In dit voorbeeld zou een pijp te verkiezen zijn boven een in papier gedraaide joint, een waterpijp of bong is dan verreweg de minst vervuilende, hoewel een aantal dampen in het water oplost en er effecten verloren kunnen gaan, en van de aanwezige terpenen weten we dat die een rol kunnen spelen of gewoon smaakmaker zijn. Alle materie wordt hierbij verbrand, er rest slechts as.

  Een schoon alternatief is om van een top gedroogde wiet een bak thee te trekken. Daarbij blijken al flink wat stoffen geactiveerd te worden, maar niet allen.  Er blijft een theezakje met inhoud over..

  Een andere optie is die van een verdamper/vaporizer. Hierbij wordt de inhoud in een houder of reservoir tot een bepaalde temperatuur, ruim ónder het verbrandingspunt, verwarmd. Ook bij dit proces is er restmateriaal.

  Wat zijn nu de verschillen tussen deze drie mogelijkheden v.w.b de vrijgekomen werkzame stoffen tijdens het proces ?

  Wel, er is meer dan alleen THC en CBD aanwezig in de plant, en die hebben allemaal een verschillend 'temperatuurplafond' waar ze bij vrijkomen.

   Op onderstaande tabel is mooi te zien welke stoffen bij welke temperatuur vrijkomen.

(uitgebreide uitleg werking zie website PGMCG )

  Bij een aftreksel in water is het plafond 100 C. THCA komt hier gedeeltelijk vrij in de marge van 60 - 125 C. CBDA  valt ook net binnen de marge met 80 - 135 C. Voor CBCA moet er echt kokend water worden toegevoegd wil de stof vrijkomen..

  Een verdamper doet daar een schepje bovenop en kan tot ca 180 of 195 C verwarmen. Daarbij worden twee typen THC (delta 8 en 9) geactiveerd en komt ook CBD vrij. CBN en CBE liggen binnen bereik.

  Het verbrandingsproces tenslotte laat alle substantie in rook opgaan. Daarbij valt direct de waarschuwing op voor toxische dampen voor Benzene boven de 200 C en valt bij juist gebruik net buiten de max. temp. van een verdamper.

   Heet water op een gedroogde top behoeft geen verdere uitleg, het gebruik van een pijp of een vloeitje zal ook geen voorbeeld nodig hebben denk ik, ik volsta met een afbeelding van een makkelijk en goedkoop zelf te maken bong..


  Een verdamper is een andere zaak, ook niet zo makkelijk zelf te maken. En ze zijn flink aan de prijs, vooral wanneer je voor de wat grotere gaat. Dat is echt voor de liefhebber. 
Een bol-verdamper op netspanning met al flink wat aanslag..

  Voor medicinaal gebruik zou een kleine portable versie handig zijn. Het kan overal gebruikt worden. Het nadeel van deze kleine apparaten is dat de accu snel leeg is en het opladen uren nodig heeft. Een uitkomst lijken de modellen te zijn die aanstekergas gebruiken om een ceramisch element te verhitten. Het laden met een gasflesje vergt slecht enkele seconden... dat is het enorme voordeel.

  Vergeet niet dat één sessie verdampen ruim 15 minuten in beslag neemt en dat de mini-oven voortdurend op een temperatuur van ruim 180 C wordt gehouden, dat vraagt een boel energie. Eén gasvulling gaat ruim een uur mee.

  Nog een voordeel van verdampen is dat het veel minder, tot geen, stank veroorzaakt en de longen niet vervuilt. Een nadeel is dat de lichtere terpenen, de smaakmakers zeg maar, het eerst verdampen en de zwaardere elementen pas bij de hoogste temperatuur, en dat is minder lekker... 


  Ben benieuwd of iemand zijn wiet-theezakje wel eens heeft opgedroogd en daarna verdampt of gerookt...

  Hi